Trafiğin güvenliği için araç muayenesini şart koşan yasalar, belirli kilometrelik bakımlar ve belirli tarihlerde sürücülerin araç muayene istasyonlarına girmesini ve bakımlarının kontrollerini sağlanmasını hükmediyordu. 2023 yılı için de geçerliliğini koruyan bu yasa kapsamında yeni bir karar verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, araç muayenelerini kaçıran sürücüler için bir kolaylık sağlayacağını duyurdu.

Hem can hem de mal güvenliği için araç bakımının kaçınılmaz olduğu trafik akışının sağlanabilmesi için bu bakımın yapılıp yapılmadığını kontrol eden muayeneler, her geçen yıl daha masraflı olduğu için bazı vatandaşlarca önemsenmemeye başlamıştı. Ancak bunun trafik sağlığını etkileyeceğini öngören Hazine ve Maliye Bakanlığı, muayenesini geçirenlerin alacağı faiz oranlarına ilişkin bir kolaylık sağladı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı yeni karar…

MUAYENE ÜCRETLERİNİN FAİZLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı, “7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)” isimli karar, Resmi Gazete ile yürürlüğe sokuldu. Bu kapsamda önemli bir adım atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların araç muayenelerini 30 Eylül 2023 tarihine kadar yaptırması halinde, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazlanın düşürülmesine; bunun yerine bu tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının dikkate alınmasına karar verdi.

YÜZDE 0,75 ORANI ESAS ALINACAK

Yeni kararname kapsamında, kararnamenin yayımlandığı tarihten, yayımlandığı ay da dahil olmak üzere, araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplama yapılacağını da bildiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlaların da alınmamasını hükmetti. Ancak söz konusu faiz indiriminden yalnızca 30 Eylül 2023 tarihine kadar araç muayenelerini yaptıran kişiler yararlanabilecek.