Gizlilik Sözleşmesi – Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

İşbu özelinde www.usaksondakika.com adresli internet sitesi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, kullanıcıların ya da üyelerin sahip oldukları hakları bilmesi yönünde ve buna ek olarak sahip oldukları hakları nerelerde kullanabilecekleri bilgilendirmesi amacı üzerine yazılmıştır.

Uşak Son Dakika isimli internet sitesine üye olan ya da herhangi bir yol üzerinden kullanan her kurum ya da birey için (örneğin üye ya da kullanıcı) söz konusu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası bir nevi kabul edilmiş varsayılmaktadır. Bir başka deyiş ile söz konusu Uşak Son Dakika internet sitesini kullanan her birey, ilgili siteye giriş yaptığı andan itibaren, belirtilen sözleşme içerisinde bulunan şartları kabul etmiş durumda görülmektedir.

Söz konusu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde yapılacak herhangi bir değişiklik ya da yenilenme durumu internet sitesi içerisinde yayınlandığı zaman geçerliliğini kazanmaktadır. Buna göre bakıldığında Uşak Son Dakika internet sitesine üye olunmadan ya da ziyaret edilmeden belirlenen ve yayınlanan gizlilik politikasının mutlaka incelenmesi önerilmektedir. Yenilenmiş ya da değiştirilmiş olan gizlilik politikası da kullanıcıların ya da üyelerin kontrol etmesi gereken bir diğer önemli husus arasında görülmektedir.

Aşağıda mobil uygulamaların kullanmış olduğu birtakım üçüncü taraf hizmet sağlayıcı gizlilik sözleşmesi sayfaları yer almaktadır.

·       Google Play Services,

·       AdMob

·       Firebase Analytics.

1.   Kişisel Verilerin Toplanması

 

1.1. Söz konusu Uşak Son Dakika isimli internet sitesine girmek için hiçbir kullanıcının kişisel bilgilerini paylaşmasına gerek kalmamaktadır. Buna karşın eğer internet sitesi kullanıcı site tabanlı bir hizmete katılmak istiyorsa, kişisel verilerini paylaşması gerekmektedir.

1.2. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde kişilerin paylaştığı bilgilerin isim – soy isim, kişisel e – mail adresi, cinsiyet bilgisi, kişisel cep telefon numarası, doğum tarihi ve yaş bilgisi olduğu belirtilmektedir. buna ek olarak internet sitesini kullanan ya da kullanacak olan bireyin siteye birtakım sosyal medya aracılığı ile bağlanması durumunda verdiği bilgilere ek olarak bireyi tanımaya yönelik birtakım verileri de kullanmaya izin vermiş olmaktadır.

1.3. Aşağıda kullanıcı ya da üyelerin verdikleri bilgilerin kullanıldıkları alanlar yer almaktadır. Söz konusu bu alanlar dışında verilmiş olan bilgiler hiçbir alanda kullanılmamaktadır. Kullanıcı verileri şirketin kullanıcıya iyi bir hizmet verebilmesi amacı ile alınmaktadır. Söz konusu iyi hizmet içerisinde gerekli olan anda kullanıcı ile iletişime geçmek, birtakım bildirimleri göndermek, sormuş olduğu soruları anında cevaplayabilmek, gerekli olduğu zamanlarda eski bilgilere ulaşımın kolay olmasını sağlamak, kullanıcının ilgi alanlarına göre verileri göstermek, bazı istatistik çalışmaları için gerekli araştırmaları yapmak ve bu araştırmalar sonucu belirli bir veri oluşturmak amaçlı kullanılmaktadır.

1.4. İnternet sitesini kullanan üye ve kullanıcıların sahip olduğu verilerle IP (İnternet Protokol adresi), yasalara uyumluluk sağlanması adı ile birlikte gerekli duyulan suç ya da benzeri durumlarda halk güvenliği açısından ilgilere paylaşılacaktır. Bu durum devletin ya da çeşitli resmi kurumların taleplerine göre ilerlemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi herhangi bir yasal durum söz konusu olduğunda kullanıcıların bilgileri yasal yükümlülük ile ilgili kurumlara verilmektedir.

1.5. İnternet sitesini kullanan üye ya da kullanıcıların kişisel verileri, iletişim ve başvuru formları, şikayet formları, mobil uygulama, e – mail gibi araçların kayıtları ile birlikte sözlü veyahut yazılı olması fark etmeksizin otomatik ya da otomatik olmayan herhangi bir yöntem ile beraber şirket için veri toplayan kişiler aracılığı ile toplanabilmektedir.

1.6. İnternet sitesi içerisinde belirtilen verilen her türlü kişisel bilginin doğruluğu ve eksiksiz olması üye ya da kullanıcı sorumluluğu altında görülmektedir. Buna göre bakıldığında kullanıcı ya da üye kişilerin vermiş olduğu eksik ya da yanlış olan kişisel verilerin şirket tarafında bir sorumluluğu olmadığı bilinmektedir. Belirtilen her türlü yanlış ve eksik ifade tamamen kişinin kendi sorumluluğuna aittir. Eksik ve yanlış verilmiş olan bilgiler ile oluşabilecek her türlü yasal olmayan durum kişiye ait olarak görülmektedir.

2.   Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Uşak Son Dakika internet sitesi kullanıcı ya da üyelerinin tüm kişisel verileri belirtilen amaçlar dahili içerisinde ve yasalara uygun olarak şirketin tüm hissedarları ile paylaşılabilmektedir. Buna ek olarak söz konusu kişisel veriler iş ortakları, iş bağlantıları, alt yükleniciler ya da yardımcılar ile, aynı zamanda da resmi kurumların yasal olarak istedikleri durumlarda yurt içerisinde ya da dışarısına paylaşılabilmektedir. Bu verilerin paylaşılmasındaki ana sebep verilen hizmetin amacı içindir. Buna göre bakıldığında ilgili internet sitesinin kullanıcı ya da üyeleri gizlilik politikasını kabul ederek bu veri aktarılması durumunu da kabul etmiş sayılmaktadır.

3.   Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

3.1. Kullanıcı ya da üyeler Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu içerisinde bulunan durumlara göre;

a) Paylaşmış olduğu kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilmekte,

b) Eğer kişisel bilgileri işlenmiş durumda ise ilgili duruma göre birtakım bilgileri isteme,

c) İlgili kişisel bilgilerin işlenme amacını ve söz konusu amacın uygunluğunu öğrenebilmekte,

d) Üçüncü kişilere aktarılmış olan kişisel bilgilerinin yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin öğrenebilme,

e) kullanıcı ya da üyelerin vermiş ya da paylaşmış olduğu kişisel bilgilerinde herhangi bir eksiklik ya da yanlış olması durumunda bilgilerin düzeltilmesini isteme ve karşı üçüncü tarafa da yenilenip verilmesini isteme,

f) Kişisel Verileri Koruma Kanunu adı altında kişilerin kişisel bilgilerinin işlenme durumunun artık olmaması sonucu ile, paylaşılmış olan bilgilerin silinmesini ya da yol edilmesini isteme, hatta gizli hale getirilmesini isteme. Buna ek olarak da karşı üçüncü tarafa da bu bilgilerin iletilmesini isteme,

g) İşlenmiş olan kişisel bilgilerin otomatik sistem aracılığı ile incelenmesiyle birlikte bireyin lehine olmayan herhangi bir sonuç durumunda, elde edilen sonuca itiraz etme,

h) Paylaşılmış olan kişisel bilgilerin yasalara uygun olmayan bir yol ile birlikte işlenmesi durumu içerisinde zarara uğraması sonucunda, söz konusu bu zararın bir şekilde giderilmesini isteme hakkı elde etme.

3.2. Söz konusu internet sitesinin kullanıcı ya da üyeleri yukarıda belirtilen sahip oldukları haklarını;

- Islak imzalı bir dilekçe ile birlikte şirketin “Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı No:2 b - Merkez - UŞAK” adresine iadeli ve taahhütlü posta aracılığı ile göndererek ya da,

- Söz konusu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan başka bir yol belirtilmesi durumunda belirtilen yola uygun bir şekilde iletilebilmektedir. İnternet sitesi kullanıcı ya da üyesi sahip oldukları haklardan yararlanmak için yaptığı bir başvuruda; isteğinin net bir şekilde ve tamamen kendisi ile ilgili olması, eğer bir temsilci aracılığı ile başvuruda bulunması durumu var ise bu durumu belgelendirmesi, kendisinin kimlik ve açık adres bilgilerini belirtmesi ve buna ek olarak kimliğini doğrulayacak birtakım belgelere başvuru belgeleri arasında yer vermesi gerekmektedir.

3.3. Uşak Son Dakika sitesinin kullanıcı ya da üyeleri, kişisel verilerini ya da sahip oldukları iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişiklik ya da yenilenme için [email protected] adresine e – mail gönderebilmektedir. Söz konusu e – mail içerisindeki kullanıcının isteği en kısa sürede değerlendirilmekte ve gerekli istenilen değişiklik sağlanılmaktadır.

4.   Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

 

4.1. İnternet sitesine üye olan kullanıcıların sosyal medyalarını da ekleyebileceği bir buton yer almaktadır. Söz konusu bu buton aracılığı ile kullanıcı ya da üyeler sosyal medyalarında paylaşımı gerçekleştirebilmektedir. Buna ek olarak sosyal medya tuşu kullanıcı ya da üye tarafından bizzat tıklanmadığı zaman aktif hale gelmemektedir. Sosyal medya butonunun aktifleştirilmesi tamamen kullanıcı ya da üyenin butona tıklaması ve hesapları ile bağlantı kurmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu aktifleştirme ve bağlantı kurulmasıya birlikte de kullanıcı ya da üyenin sosyal medya bilgileri de sisteme kaydedilmiş olmaktadır. Eğer kullanıcı ya da üye sosyal medya ile bağlantı kurmak istemiyorsa ilgili bağlantıyı kesmek için sosyal medya hesaplarını kapatması bağlantı kurmamak için önemli görülmektedir.

4.2. Söz konusu sosyal medya hesapları arasında kurulmuş olan bağlantı üçüncü taraf uygulamalar tarafından da kontrol edilebilmekte ve görülebilmektedir. Buna göre bakıldığında sosyal medya ile bağlantısı kurulmuş olan kullanıcı ya da üyenin kişisel bilgilerinin üçüncü taraflara iletilmesi işbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası içerisinde yer almamaktadır. Buna göre bakıldığında üçüncü taraflara iletilen sosyal medya bağlantıları aracılığı ile verilmiş olan kişisel bilgiler şirketin sorumluluğunda değildir. Bu nedenle kullanıcı ya da üyeler eğer kişisel verilerinin paylaşılmasını istemiyorsa ya da engellemek istiyorsa, ilgili gizlilik sözleşmesini mutlaka incelemesi gerekmektedir.

5.   Çerez (Cookie) Kullanımı

5.1. Söz konusu internet sitesinin daha iyi bir hizmet vermesi açısından birtakım çerezler kullanılmaktadır. Herkesin bildiği gibi çerezler kişinin bilgisayarında bulunan tarayıcının sabit olan sürücüsüne yerleştirilmiş az boyuta sahip olan metin dosyaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirtilen çerezler aslında kullanıcı ya da üyenin söz konusu internet sitesine her girişinde paylaşılır. Bu paylaşım sonucundaysa internet sitesi çerezler aracılığı ile kullanıcı ya da üyeyi tanır. Söz konusu tanıma ile birlikte de kullanıcı ya da üyeye özel içerikler verilir. Buna ek olarak internet sitesi içerisinde kullanılan çerezler herhangi bir kişisel bilgi toplamaz ya da depolamaz.

5.2. Kullanıcı ya da üye internet sitesine giriş yaptıktan sonra çerezleri kabul etme ya da reddetme seçeneğiyle uyarılmaktadır. Bu ayarlanabilir bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu çerezleri kullanıcı ya da üyenin reddetmesi halinde sitenin tüm özellikleri kullanılamaz haldedir. Buna göre bakıldığında kullanıcı ya da üyenin söz konusu ayarları “yardım” butonu aracılığı ile görüp değiştirebileceği bilinmektedir. Kullanıcı ya da üye çerezler kısmında herhangi bir değişiklik yapmaz işe işbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası gereğince tüm çerezleri kabul ettiği varsayılmaktadır.

6.   Ticari İletiler

 

6.1. Kullanıcı ya da üyenin kişisel bilgilerinin alınması kendisine birtakım avantajların geri dönütü olarak görülmektedir. Söz konusu bu avantajlar ise kişiye özel reklam, tanıtım, satış, pazarlama ve benzeri olarak görülmektedir. Buna göre bakıldığında kullanıcı ya da üyenin kişisel bilgilerinin toplanması, depolanması ve işlenmesine ek olarak yurt içi ya da yurt dışı üçüncü taraflar ile de paylaşılması kabul edilmiş olmaktadır.

6.2. İnternet sitesi kullanıcısı ya da üyesi şirketin kendisine bu konu hakkında birtakım bildirimleri göndermesini istemiyorsa, bu istek üye olunma zamanında belirtilmelidir. Buna ek olarak eğer kullanıcı ya da üye iletileri almak konusunda herhangi bir geri dönüt yapmamışsa iletileri kabul ettiği anlamına gelmektedir. Bu durum kullanıcı ya da üyenin kendi isteği olarak görülmektedir.

6.3. usaksondakika.com’a üyeliğini yapmış olan her kullanıcı ya da üye e – posta iletilerini almama seçeneğine sahiptir. Eğer kullanıcı ya da üye söz konusu e – posta bildirimlerini almak istemiyorsa kendisine gelen ileti içerisindeki adımları takip etmelidir. Bu adımlar ile birlikte de söz konusu istek doğrultusunda değişiklikler yapılabilmektedir.

7.   Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İnternet sitesi içerisinde işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası uygulanması ya da yorumlanması sırasında kullanıcı ya da üyelerin şirketle bir anlaşmazlık yaşaması durumunda Türk Hukuku uygulanmaktadır. Söz konusu gizlilik sözleşmesi içerisinde yaşanan herhangi bir anlaşmazlık yaşanması durumunda çözüm İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkileri aracılığı ile çözülecektir.