17. ile18. Yüzyıllar da Avrupa da ortaya çıkan bu inanç farklı düşünce sistemiyle ilerlemektedir.

Deizm Nedir?

Genel olarak tanrının varlığını kabul etmesine rağmen deizm doğaüstü müdahaleleri kabul etmeyen bir inanç şekli olmaktadır. Bu inanç sistemine inanlara göre tanrı evreni yaratmış ve düzenlemiştir. Fakat daha sonrasında doğal yasalar ve süreçler ile dünyaya müdahale etmemektedir. Deistler evrenin işleyişini bilimsel ve rasyonel yollar ile açıklamaya çalışmaktadırlar.

Geleneksel dini inançlara göre daha bağımsız düşünceye sahiptirler. Deizmi benimseyen ve kabul eden kişilere deist denilir. Bu kişiler evrenin yaratıcısının varlığını kabul etmelerine karşın doğaüstü olayların var olmadıklarına inanırlar. Fakat bu yaratıcının insanların hayatına direkt olarak müdahale etmediği ve doğal olayların arkasında olan gücü olduğuna inanırlar.

Deistler genel olarak tanrıyı evrenin saatçisi olarak kabul ederler. Kısacası tanrının evreni yaratması ve harekete geçirmesine rağmen daha sonra onunla ilgilenmediği ile her şeyin kendi doğal haliyle ilerlediğine inanırlar. Deizm bilimi ve akılcı düşünceye önem verirken doğmatik ve dini otoriteye dayalı inançlardan uzaklaşırlar. Deistler arasında farklı görüşler ve anlayışlar bulunması mümkün. Bazıları evrenin yaratıcısının varlığını daha geleneksel olarak kabul ederken bazıları ise tanrı kavramını daha soyut ve metaforik bir şekilde ele alabilirler.

Deizm Özellikleri Nedir?

Genellikle deizm tanrının varlığını kabul etmektedir. Ancak dini dogmalara ya da kurumlara bağlı olmayan bir inanç sistemi olmaktadır. Deizm özellikleri şunlardır;

  • Tanrı inancı,
  • Dini dogmalardan bağımsız,
  • Doğa ve akıl vurgusu,
  • İnsan özgürlüğü,
  • Dua ve ibadet,
  • Tolerans,

Deizm genel olarak kişilerin farklı inançlara sahip olabilecekleri ve bu farklılıklara saygı gösterilmesi gerektiğin savunurlar. İnsanların dünyaya ve evrene ilişkin farklı bir bakış açısı sunarlar. Bireylerin akıl ve mantık ile düşünmelerini teşvik eder. Fakat deizm kendine özgü pek çok farklı yorum ve yaklaşım içerebilir. Bundan dolayı bütün deistler aynı düşünce olmayabilirler.

Editör: Uşak Son Dakika