Örnek olarak emekli sandığına dâhil olacak bir kişi 20 Haziran 2023 tarihinde dilekçesini verdiyse emeklilik maaşı da bir Temmuz 2023 tarihinde bağlanacaktır. 

Buna bağlı olarak emeklilik dilekçesinin ne zaman vereceğinizi hesaplayabilir ve böylelikle süreci başlatabilirsiniz. Dilekçe vermek için gerekli kriterleri araştırabilir ve dilekçe için gerekli prosedürleri yerine getirebilirsiniz. 

İlk Emeklilik Maaşı Ne Zaman Ödenmektedir?

Emeklilik maaşının ilk ödemesi Türk sosyal sigortalar kurumu tahsis numarası ve barkod sicil numarasına göre değişen tarihlerde gerçekleştirilmektedir. Örneğin bu tahsis numarasının son rakamı 9 olan bir emekli maaşı emeklilik dilekçesinin teslimini takip eden ilk ayın 17 sinde yatırılmaktadır.

Tahsis numarasının son rakamı 5 olan kişilerde ise dilekçe teslimi takip eden ayın 10 dokuzunda maaş olarak alınmaktadır. Sicil ve tahsis numaralarına bağlı kalarak emekli maaşı ödemesi tarihleri değişim göstermektedir. Buna bağlı olarak net bir şekilde emekli maaşı ödenme tarihi hesaplanabilir böylelikle dilekçe tarihinin belirlenmesi öncesinden planlanabilir. 

SSK Emeklilikleri Maçlarını Hangi Tarihlerde Alır? 

·       Tahsis numarasının son rakamı 9 olan kişiler her ayın 10 yedisinde 

·       7 olan kişiler 10 sekizinde 

·       3 kişiler her ayın yirmisinde 

·       Bir olan kişiler her an 20 birinde 

·       8 olan kişiler her ayın 20 ikisinde 

·       6 ile biten kişiler her ayın 23 cümle almaktadır 

Bu kapsama bağlı olarak 4 a sosyal sigortalılar emeklilik dilekçesi verme işlemini takip eden her ayın 17 sinden itibaren maaş almaya başlarlar. Her bir emeklinin maaş alan tarihi tahsis kodlarına göre değişim göstermektedir. Tahsis kodu son rakamı sıfır olanlar ise ilk maaşını dilekçe tesliminin ardından gelen her ayın 20 altısında almaktadırlar. 

Bağ – kur emeklileri de aynı şekilde tahsis numaralarının son rakamına göre ayın kaçında alacaklarını öğrenebilir ve buna bağlı olarak maaş tarihlerini kolay bir şekilde tespit edebilirler. 

Editör: Uşak Son Dakika