Sigortalı çalışan kişilere yasada belirtilen şartları taşımaları durumunda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Bu ödemede için sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 2023 yılında en az dört ay çalışan bir işçi bu gelirden yararlanabiliyor. Yeni asgari ücret açıklaması sonrasında işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5. 325 TL, en yükseği ise 10. 650 TL olarak yapılacak.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı, kanun kapsamında işsiz kalan emekçilere sağlanan yardım programlarından bir tanesidir. İşsizlik maaşı, çalışanların istek dışı olarak işlerini kaybetmeleri durumunda geçimlerini sürdürebilmeleri İŞKUR tarafından ödenen maaşa denir.

İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı başvurusu için belirli şartları karşılamanız gerekir. Bu şartlar;

·       Kendi isteği dışında işsiz kalmak,

·       Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemek,

·       Hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmak.

İşsizlik maaşı Ne Kadar Süre Alınır?

İşsizlik maaşı işsiz kalan sigortalının ödediği prime göre değişiklik gösterir. İşsizlik maaşı alma hakkı kazanan sigortalı işsizlerin alacağı süreler ise şu şekilde hesaplanmıştır;

·       600 gün sigortalı olarak çalışıp işsiz kalan kişiler 180 gün,

·       900 gün sigortalı olarak çalışıp işsiz kalan kişiler 240 gün,

·       1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsiz kalan kişiler 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabilir.

Yukarıda yer alan şartları karşılamanız durumunda sizde başvurunuzu yaparak bu ödenek türünden yararlanabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık primine baz alarak hesaplanır. Bu dönem içerisinde esas kazançları ele alınır ve günlük ortalama brüt kazanca bakılır. Yaklaşık olarak yüzde 40’ı hesaplamaya dahil edilir. Hesaplanmış olan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. İşsizlik ödeneği damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan hak sahibine verilir.

Editör: Uşak Son Dakika