Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı yapacağını duyurdu. Yerleştirmeler KPSS puanına göre yapılacak. Puan alt sınırı 60 olarak belirlendi. Ayrınca sözlü sınav ve uygulamalı sınav da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Yayımlanan ilanda boş kadroların alanları ve şehirler de paylaşıldı.

1629 sözleşmeli personel; Tekniker, Teknisyen, Kütüphaneci, Mühendis, Aşçı, Şoför, Güvenlik Görevlisi, Müze Araştırmacı, Arkeolog, Çocuk Gelişimci, Büro Personeli, Şehir Plancısı, Mimar, Temizlik Personeli ve Bahçıvan kadrolarına yerleştirilecek.

İlana Başvuru yapabilmek için genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Uşak’ta 6 Sözleşmeli Personel Alınacak

Uşak’ta alınacak personeller için kadro dağılımı ise şu şekilde; Büro Personeli 1 kişi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 1 kişi, Temizlik Personeli (Erkek) 1 kişi, Kütüphaneci 1 kişi ve Teknisyen 2 kişi şeklinde olacak.

Başvurular elektronik ortamda 25.01.2024-08.02.2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.