Rektör Savaş: “Kalite, bir kültürdür. Bu kültürü oluşturmak ve sürdürmek ise hepimizin sorumluluğundadır.”

Kalitenin hiç bitmeyecek bir süreç olduğunu ve sürekli yenilenmek gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş “2018’den bu yana akademik birimlerimizle yıllık öz değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Kalite süreçlerini yaygınlaştırmak için geçtiğimiz yıl idari birimleri de bu sürece dâhil ettik. Bu yıl ise toplamda 62 akademik ve idari birim ile araştırma merkezleri birim öz değerlendirme sunumlarını gerçekleştirdi’ dedi.

2-28

Kalitenin tüm birimler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve dış paydaşlar için büyük bir önem taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Savaş konuşmasında ‘‘Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak, öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak ve topluma katkı sağlamak için kalite olmazsa olmazdır. Akreditasyonlar ile sahip olduğumuz uluslararası tanınırlık ve uluslararası listelerde yer almamız üniversitemizin diplomasını daha da değerli hale getiriyor. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz hem sahip olduğumuz akreditasyonlar hem de uluslararası tanınırlığımız sayesinde dünyanın birçok yerinde iş bulup çalışabiliyor. Bu da üniversitemizin tercih edilebilirliğini üst sıralara taşıyor’’ ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Savaş konuşmasında yöneticiler için Liderlik Eğitim Programı (LEP), akademik personeller için Akademik Gelişim Programı (AGEP), idari personeller için İdari Gelişim Programı (İGEP), öğrencilerimiz için ise Öğrenci Gelişim Programı (ÖGEP)’i de sertifikalı programlar halinde önümüzdeki aylarda vereceklerini aktardı.

Prof. Dr. Savaş: ‘‘Kalite çalışmalarımızın sonucu YÖKAK Kurumsal Akreditasyon belgesini hak ettik.’’

Rektör Savaş konuşmasında ‘‘Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda, üniversitemizin liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve ihtisaslaşma, toplumsal katkı süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz’’ diyerek ‘‘Bu ilerlemelerin önemli bir göstergesi de YÖKAK tarafından gerçekleştirilen kurumsal akreditasyon programı kapsamında üniversitemize Nisan 2023 tarihinde 2 yıl koşullu akreditasyon verilmesidir. 2023 yılı itibarıyla İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin 7 programı FEDEK'ten, Eğitim Fakültesi'nin 2 programı EPDAD'tan akredite edilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi STAR akreditasyon kapsamında 3 bölüm için değerlendirme sonuç raporunu beklerken, İslami İlimler Fakültesi ise İAA tarafından saha ziyaretini beklemektedir. Ziraat Fakültesi ZİDEK, Mühendislik Fakültesi MÜDEK ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi STAR akreditasyon hazırlıklarına başlamıştır. Ayrıca İletişim Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Eğitim Fakültesinin bir programı daha akreditasyon süreçlerine girmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetki belgesine sahip olan Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, UBATAM ise TÜRKAK kapsamında 2017’den bu yana tüm denetimlerini başarıyla geçirerek parametre sayısını her geçen yıl artırarak 2023 yılında 71 parametreden akredite edilmiştir. Bu süreçte, birimlerimizde görev alan akademik ve idari personelimizin özverisi, öğrencilerimizin motivasyonu ve dış paydaşlarımızın katkıları büyük bir anlam taşımaktadır. Hep birlikte, kalite yolculuğumuzda daha ileriye gitmek ve daha başarılı olmak için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

5-8

Editör: Ömer Akkoyun