Basın Açıklamasına Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcıları ve Bölüm Dekanları katıldı. Burada Uşak Üniversitesi Senatosu adına açıklama yapan Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş “Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Sayın Ali Karaoba, TBMM’de 13 Kasım 2023 tarihinde yaptığı konuşmada Uşak Üniversitesinde bilim insanlarına kadro ve atama zulmü yapıldığı” iddiasında bulunmuştur. Karaoba, başta şehrimiz Uşak olmak üzere Türkiye'yi bilim dünyasında temsil eden akademisyenlerimizden hak ettikleri kadro için her yıl farklı bir kriter istendiğini, doçentlik, profesörlük için tüm çalışmaları yapmış akademisyenlerin Rektörlüğün ve Yükseköğretim Kurulunun çocuk oyuncağına çevirdiği kriterler yüzünden kadrolarını alamadıklarını iddia etmiştir. Sayın Vekilin üniversite kavramı ve üniversitelerin işleyişi hakkında fazla bilgisi olduğunu sanmıyoruz. Eline tutuşturulan böyle bir metni “nedir, ne değildir” diye araştırmaksızın TBMM’de okumasının büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz. Her üniversitede olduğu gibi üniversitemizde de kendine özgü yükseltme ve atanma kriterleri vardır. Dolayısıyla akademisyenlerimizin belirlenen kriterlere uyarak hak edecekleri akademik unvanlara ulaşmaları gerekmektedir. Uşak Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında tanınan bir üniversitedir. Nitekim dünyadaki üniversiteleri nitelikleri bakımından sıralayan ve sonuçları uluslararası düzeyde kabul gören şu sıralamaların tamamında seçkin yerini almıştır. HE (Times Higher Education) Dünya Genel Sıralaması, THE IMPACT (Etki) sıralaması, QS Avrupa Sıralaması, URAP DÜNYA ve Türkiye Sıralaması, UI GREEN METRİC Dünya Sıralaması, SCIMAGO Dünya Sıralaması ve WEBOMETRICS Dünya Sıralaması üniversite olarak Sayın Vekilimizin TBMM’de bunları dile getirmesini arzu ederdik. Sayın Milletvekilimizden toplumsal proje önerileri getirmesini ve bunları üniversiteyle birlikte yapmayı önermesini beklerdik. Üniversitelerdeki başarı ölçütlerinin neler olduğu, sıralamaların hangi kriterlere göre yapıldığı, üniversiteye ne kazandırdığı ve bu hedeflere nasıl gidileceği hakkında Sayın Milletvekilimizin bir araştırma yapmasını arzu ederdik. Sayın Vekilin üniversitemizin ulaştığı uluslararası düzeyden bilgi sahibi olmayışından üzüntü duyduğumuzu ve bunu yadırgadığımızı belirtmek isteriz. Uşak Üniversitesinde keyfi bir atama yapılmamaktadır. Tüm yükseltilme ve atanma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Doğru bilgilendirmek açısından kamuoyunun bilgisine sunarız.” dedi.