Yükseköğretim ve araştırma kurumlarını araştırma performansı, inovasyon çıktıları ve toplumsal etki olmak üzere 3 ana gösterge grubu üzerinden değerlendiren SCIMAGO 2023 sıralaması açıklandı. 2022 yılında Türkiye’den 132 üniversitenin yer aldığı sıralamada 99. sırada olan Uşak Üniversitesi bu yıl 134 Türk Üniversitesi arasında 83. sırada yerini aldı.


Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada, Uşak Üniversitesinin dünya sıralamalarındaki yükselişini devam ettirdiğine dikkat çekerek “SCIMAGO, Scopus veritabanında yer alan bilgilerden geliştirilen; araştırma performansı, inovasyon çıktıları ile web görünürlükleri ve toplumsal etkileri olmak üzere üç temel göstergeyi birleştiren bir sıralama yöntemidir. Uşak Üniversitesi 2020 yılından itibaren bu sıralamaya girmeye hak kazanmıştır. Geçen dört yılda bir önceki yıla göre sıralamadaki yerini hep yükseltmiştir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Scimago Institutions Rankings- Universities 2023 sonuçlarına göre genel sıralamada Türkiye’den 134 üniversite içinde üniversitemiz bir önceki yıla göre 16 sıra yükselerek 83. sırada yer alma başarısını gösterdi. Ayrıca araştırma sıralaması kategorisinde 15 sıra yükselerek 75. sırada, inovasyon sıralamasında 11 sıra yükselerek 71. ve toplumsal sıralamada ise 94. sırada yer aldı” ifadelerini kullandı. SCIMAGO kapsamında değerlendirilen üniversite sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasındaki yerini de yükselttiğini sözlerine ekleyerek “Her geçen yıl Uşak Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamalarındaki yerini perçinliyor. Bu başarı Uşak Üniversitesi Ailesinin başarısıdır. Bu başarı üniversitemizin doğru hedeflerle yol aldığının en önemli kanıtıdır.” şeklinde konuştu.

Editör: Hidayet Kıran