Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklediği Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1001 Araştırma Destek Programı’nın 2023 yılı 1. dönemine ait başvuru sonuçları açıklandı. Daha önce 2019 ve 2021 yıllarında birer projesine destek alan Uşak Üniversitesi bu yıl 2 projesine birden destek almaya hak kazandı.   
 
Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kahraman’ın yürütücülüğündeki “Türkiye'de Yayılış Gösteren Asperula sensu lato (Rubiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu, Moleküler Filogenisi, Ekolojik Modellemesi, LOX enzim İnhibisyonu ve Antioksidan Aktivitesi” başlıklı proje ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Karadağ Gürel’in yürütücülüğündeki “Sisplatin Dirençli İnsan Over Kanseri Hücrelerinde Biyoaktif PAN/PVA/PLLA Nanofiber Kompleksine Bağlı Bakırın Cuproptosis Aracılı Hücre Ölümüne Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje destek almaya hak kazandı. 
 
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Proje hazırlamak ve kabul almak büyük bir emek işidir. Türkiye genelinde bu dönemki kabul oranlarının yüzde 17 olduğu çağrıda Uşak Üniversitesi’nin 2 projesi kabul aldı. Akademisyenlerimizin aldığı bu kabuller gurur verici. Gerçekleştirecekleri projelerle akademisyenlerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bilime, ekonomiye, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacaklar.” dedi.                            

Editör: Uşak Son Dakika