Konu ile ilgili Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bakanlığımızca uygulanmakta olan Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında ilimizde 11 köyde yaklaşık 5.000 dekar mera alanında gübreleme çalışması gerçekleştirildi.

Uşak'ta hayvancılığın kalkındırılması ve mera alanlarının iyileştirilmesi suretiyle devamlılık arz eden maksimum hayvansal ürün elde etmek amacıyla yapılan ıslah projelerimiz kapsamında temin edilen 60.000 kg. kimyevi gübre toprakla buluşturuldu. Meralarımızın gübreleme işlemi köylerde yaşayan üreticilerimiz tarafından gerçekleştirildi.

Bakanlık olarak "Islah ve Amenajman Projesi" uyguladığımız meralarda; ihtiyaç duyulan bölgelerde toprak işleme yapılarak ekim yapılmakta, ihtiyaç duyulan meralarda gübreleme çalışmaları yapmakta, münavebeli otlatma sağlanmakta, ilkbahar erken ve sonbahar geç otlatmayı önlemek adına çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkileri ekim desteği sağlamaktayız” denildi.