Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitim, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Burada konuşma yapan Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ““Son yıllarda Dünya’da ve Ülkemizde tarım sektörün önemi dile getiriliyor olmakla beraber, tarım üzerine uzun vadeli planlamalar yapılmaktadır. Ülkemizinde tarım ülkesi olduğunu düşündüğümüzde bu planlamalar yapılırken, tarımsal projeler konusunda uzman personellere daha fazla gerek vardır. Bu bağlamda siz değerli katılımcılarımızın alacağı eğitim neticesinde ortaya koyacağınız değerli projelerimiz ile ülkemiz tarım ve hayvancılığa Ülkemiz tarım ve hayvancılığa ışık tutabilecek, katkı sağlayabilecek ve en önemlisi Ülkemize katma değer sağlayabilecek hususunda şüphem yoktur.” dedi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir’in ardında konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Burçak Yüksel ise eğitim vermekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Yüksel, “Proje hazırlama ve uygulama süreçlerinde etkinlik kazanmak bu kapsamda günümüzde daha da önemli hale gelmektedir. Bu konuda kapasitesi artıran kurum ve kuruşlarımıza pek çok faydalar kazandırmaktadır. Örneğin hepimizin aklında soyut fikirler var. Bu soyut fikirlerin, somut fikirlere dönüştürülmesi için kurumlarımızın mevcut faaliyetlerini Uluslararası bir nitelik kazandırılmasında, projelerin şeffaf ve hesap verilebilir ilkesi çerçevesinde yürütülmesinde, projelerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasında, projelerle ilgili bilgi ve deneyimin artırılmasında, uygulanan projelerin etikliğin değerlendirilmesinde, tarım ve ormancılık alanında karşılaştığımız sorunlara karşı ulusal ve küresel ölçekte müdahalelerde, ortaklık ve iş birliği geliştirmede, kurumsal olarak bu süreçlere dâhil olmada, Ulusal ve Uluslararası kuruşların sağladığı mali ve destek imkanlardan faydalanmasında ‘Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi’ çok önemli hale gelmektedir. Özellikle bakanlık olarak iş kaynaklı fon kullanım oranını, özellikle kurumlarımızın hibe nitelikli fonların erişiminde ‘Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi’ önem kazanmaktadır. Çünkü fon sağlayıcılar belirli bir format üzerinden ve belirli çerçeveler üzerinden bu fonları Ülkemizde bulunan kurum ve kurumlarımıza sağlamaktadır. Dolasıyla bakanlık olarak hibe nitelikli uygulanan projelerin sayı ve miktarını artırmak veya kredi nitelikli fonlarla bakanlığımız üreticilerimizin ve çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu altyapıyı karşılamak üzere bu eğitimi alınması, bu konuda etkinlik kazanılması önemli. Buda ancak sistematik yaklaşımla fon sağlayıcıları tarafından belirlenen formata uygun olarak projelerin tasarlanması ve yönetilmesiyle mümkün.” dedi.

Konuşmaların ardından eğitime geçildi.