TUİK verilerine göre; 2022 yılında Uşak’ta yaşayan Türk vatandaşı sayısı 373 bin 183 kişi olurken, bu rakamın 364 bin 712 kişi TC vatandaşı, 8471 kişisinin de yabancı uyruklu olduğu belirtildi. 
Yine 2022 yılında ilimize Uşak dışından gelen insan sayısı toplamda 2419 kişi olurken 1297’si TC vatandaşı olurken1122’si de yabancı ülkelerden gelen kişilerden oluştu. 
Aynı yılda Uşak’tan toplam 932 kişi başka illere ve yurt dışına göç etti. Uşak’tan dışarı göç eden Türk vatandaşı sayısı 406 kişi yabancı uyruklu kişi sayısı da 526 kişi oldu. 
2022 yılında Uşak’ta net göç oranı da 1487 kişi olarak belirlendi. 
Yurt dışından Türkiye'ye 494 bin 52 kişi göç etti 
Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre %33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Göç eden nüfusun %52,9'unu erkekler, %47,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409'unu Türk vatandaşları, 399 bin 643'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu. 
Türkiye'den yurt dışına 466 bin 914 kişi göç etti 
Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre %62,3 artarak 466 bin 914 oldu. Göç eden nüfusun %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 139 bin 531'ini Türk vatandaşları, 327 bin 383'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu. 
En fazla 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti 
Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %12,2 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %11,7 ile 20-24 ve %11,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %15,8 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %13,4 ile 30-34 ve %12,8 ile 20-24 yaş grubu izledi. 
Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu 
Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %35,4 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %14,8 ile Antalya, %5,4 ile Ankara, %3,9 ile Bursa ve %3,8 ile Mersin takip etti. 
Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %39,5 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %9,8 ile Ankara, %6,7 ile Antalya, %3,4 ile Samsun ve %3 ile İzmir izledi. 
Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun yüzde 25'ini Rusya Federasyonu vatandaşları oluşturdu 
Türkiye'ye 2022 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %25 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu'nu %8,1 ile Ukrayna, %6,5 ile İran, %5,4 ile Afganistan ve %4,8 ile Irak vatandaşları izledi. 
Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %20 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, %10,6 ile İran, %7 ile Özbekistan, %6 ile Afganistan ve %4,8 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.                                    

Editör: Uşak Son Dakika