Türkiye’de son yıllarda ev sahibi ve kiracılar arasında ciddi anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Özellikle fiş şekilde artan kiralar sonrasında kiracılar ve ev sahipleri arasında kira konusunda anlaşmazlıklar bir hayli arttı.

1 Eylül 2023 tarihi itibariyle kira uyuşmazlıkları başta olmak üzere ev sahibi ve kiracılar arasında uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk faaliyetleri devreye girecek. Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları ile diğer pek çok konu bu kapsamda yer alıyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni düzenleme yarın başlıyor.

1 EYLÜL’DE RESMEN BAŞLIYOR!

1 Eylül Cuma günü kiracılar ve ev sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk hizmeti resmen başlıyor. Zorunlu arabuluculuk sürecine başvurulmadan dava açılamayacak. Arabulucu süreci ise en fazla 1 ay sürecek.

Kira uyuşmazlıkları başta olmak üzere birçok konuda ev sahibi ve kiracılar arasında uyuşmazlıklar artık arabulucu ile çözülecek. Bu süreç tamamlanmadan dava açılamayacak. Kira tespit, uyarlama davaları, kiracı ve ev sahibinin kira sözleşmesinden kaynaklı anlaşmazlıkları, site veya apartman yönetimi aidat ödememe nedeniyle başlayacak icra takipleri gibi daha pek çok konu arabuluculuk sürecinde çözülecek. Eğer 1 aylık sürede sonuç alınamazsa bu durumda mahkeme yoluna gidilecek.

ARABULUCUK BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1 Eylül’de başlayacak yeni uygulama kapsamında dava için yetkili mahkemenin olduğu adliyelerdeki arabuluculuk bürosuna başvuru yapılacak. Eğer mahkemede büro kurulmadıysa sulh hukuk mahkemelerine başvuru yapılabilecek. Adliyedeki arabuluculuk bürosuna başvuru sonrasında taraflar görüşecekler.

Arabuluculuk görüşmeleri kapsamında 2 saate kadar olan görüşmelerde herhangi bir ücret alınmayacağı ifade ediliyor. Bu süreden fazla görüşmelerde Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre taraflardan eşit oranda ücret alınacak.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILACAK?

Görüşmeye kiracı, ev sahibi, kat maliki, yönetici, ortaklığın giderilmesi konularında hissedarlar dışında yasal temsilcileri avukat ve vasileri katılabilecek. Görüşmeye katılmayan taraf dava açılması durumunda haklı veya haksız olmasına bakılmaksızın arabulucu ücretin ve yargılama giderlerinin tamamını ödeyecektir.

Editör: Uşak Son Dakika