Askerlik çürük raporu ile kişinin askerlik görevini yerine getiremeyeceği anlaşılır. Çürük raporu askerlik görevini yerine getirmek isteyenleri de üzen konulardan bir tanesidir. Belirlenen kriterlere göre bazı sağlık sorunları askerlik görevinin yapılmasına engel oluyor. Peki, bu hastalıklar hangileridir?

Askerliğe Hangi Şartlar Engel Oluyor?

Kişinin geçirmiş olduğu hastalıklar askerlik vazifesini icra etmenin önüne geçebiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında bu hastalıklar belirlenmiştir. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği adı altında askerlik vazifesini yerine getirmek isteyenlerin özellikleri açıklanmıştır. A, B ve D dilimi olarak sınıflandırılan bu listede tüm detaylar yer alıyor.

A diliminde bulunan kişiler askerlik için elverişlidir. Sağlık açısından herhangi bir hastalığı bulunmayan kişiler için geçerlidir. B ve D diliminde yer alan kişiler ise askerliğe elverişli değildir. B ve D diliminde bulunan kişilerin hastalıkları ise listede belirlenmiştir. Askerliğe engel hastalıklar nelerdir?

·       Sinir ve ruh sağlığı problemleri,

•          Göz hastalık problemleri,

•          Göğüs problemleri,

•          Kulak, burun ve boğaz üzerinde görülen problemler,

•          Üreme organı sorunları,

•          Sindirim sistemi hastalığı,

•          Yüz, boyun, çene ve ağız hastalıkları,

•          Göğüs hastalıkları genel olarak açıklanan problemlerdir.

Askerlikten Muaf Olma Şartları Nelerdir?

Askerlik, Türk erkeklerin yapmak zorunda olduğu görevlerden bir tanesidir. Askerlik için teciliniz ya da zorunlu bir nedeniniz yoksa görevinizi icra edersiniz. Genel sağlık problemleri bulunan kişiler için askerlik görevi ifa edilemeyecek duruma gelebilir.

20 yaşını geçen sağlıklı Türk erkeklerinin bu görevde yer alması gerekir. Geçerli bir tecil sebebi bulunmuyorsa kurum tarafından belirlenen bir zamanda birliğe katılmalısınız. Erkeklerin askerlik görevinden muaf olması için doktor tarafından incelenmesi gerekir. Eğer doktor askerliğe elverişli değilse kişiye rapor verir.

Askeri Yükümlülere Hangi Tetkikler Yapılır?

Askerlik görevine kişinin elverişli olup olmadığının anlaşılması için doktor tarafından radyolojik testler gerçekleştirilir. Bu testler;

•          İdrar muayenesi,

•          TSH, LDH, trigliserit,

•          Sedimantasyon,

·           Kan sayımı

•          Ultrasonografi,

•          Anti-HIV,

·           Anti-HCV,

•          Elektrokardiyografi (EKG),

•          Kan şekeri testi,

•          Ekokardiyografi

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan listede bulunuyorsanız askerlik görevini yerine getiremezsiniz.

Editör: Uşak Son Dakika