3 yıllığına kiraya verilecek olan işyerlerinin muhammen bedelleri

 • Belediye Altındaki 1 Adet Dükkan 2.514,00TL(Aylık)
 • Kültür Park Alanı A101 Yanı Dükkan(Işık Café Altı) 1.495,00TL(Aylık)
 • Kültür Park Alanı Halk Bankası Üzeri Kapalı Alan 3.670,00TL(Aylık)
 • Kültür Park Alanı Merdivenlerin Altı Çay Ocağı 1.587,50TL(Aylık)
 • Belediye Fırını ( Bahar Caddesi) 5.000,00TL(Aylık)
 • Belediye Şehir Hamamı 1.821,00TL(Aylık)
 • Pazar Yeri Tuvalet 403,00TL(Aylık)
 • Belediye Çay Ocağı 1.800,00TL(Aylık)
 • Hayvan Pazarı Çay Ocağı 930,00TL(Aylık)

Gerçek kişiler için istenilen gereken belgeler

 • Nüfus Cüzdanı sureti ve ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe
 • Belediye Gelir Şefliğinden borcu yoktur belgesi
 • Geçici Teminat %3 bedelinin yatırdığını gösteren makbuz
 • Posta ve Faksla yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 • İhale Şartnamesi mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Tüzel kişilerin kişiler için istenilen gereken belgeler

 • Tüzel Kişiliği temsilen yetki belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret ve sanayi Odasından oda kayıt belgesi
 • Belediye gelir Şefliğinden borcu yoktur belgesi
 • Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ihaleyi, ihale tarihinden 15 gün içinde onaylanabilir yada iptal edebilir.

Editör: Uşak Son Dakika