Her yıl; konut, işyeri, arsa ya da arazi gibi gayrimenkul sahiplerinin kiracısı olması halinde vermesi gereken kira gelir beyannamesi için son süre yaklaştı. 31 Mart 2023 tarihine kadar verilecek olan kira gelir beyannamesi kapsamında verilmeyen kira beyannamelerinin tespiti halinde istisnai tutardan yararlanmak ise mümkün değil. Bu yüzden mutlaka verilmesi gereken bu beyannamelerden düşülebilen birtakım giderler de bulunuyor.

Gelir ve giderin ayrı ayrı beyanname olarak verildiği kira gelir beyannamesi kapsamında konut kiraları için 9 bin 500 TL; işyeri kiraları için ise 70 bin TL istisnai tutar bulunduğu için doğru beyannamelerde bu tutarlar vergiden düşülebiliyor. Aynı zamanda bu kira vergisinin düşürülebileceği pek çok gider durumu da bulunuyor. Peki, kira gelirinden hangi giderler düşülebilir? İşte detaylar…

GERÇEK GİDERLER KONUT İLE İLGİLİ OLANLAR

Kira beyanında temel giderler olan; ‘gerçek gider’ ve ‘götürü gider’ olmak üzere iki tip beyanname olduğu için harcamaların gider gösterilebilmesi için bu iki tip beyannameye giriyor olması gerekiyor. Bu kapsamda; ev için yapılan harcamalar ya da devam eden konut kredisi gibi giderler, evin satın alınması üzerinden 5 yıl geçene kadar ‘gerçek gider’ olarak gösterilebiliyor. Söz konusu ‘götürü gider’ ise, istisna tutarının ardından kalan meblağ üzerinden yüzde 15’e kadar vergi indirimi sağlıyor. Bu giderler içerisine ise, pek çok harcama girebiliyor.

GÖTÜRÜ GİDERLER KONUT SAHİBİ İLE İLGİLİ OLANLAR

Temelde gerçek giderleri konutla ilgili, götürü giderleri ise, konut sahibi ile ilgili olarak açıklamak mümkün. Detaylara bakmak gerekiyorsa; eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin harcamalar, beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması şartıyla, vergiden düşülebiliyor. Bu da konut sahibinin kendisiyle birlikte eşi ya da çocukları için yaptığı harcamayı kapsıyor. Çocuklar için 18 yaş ya da üniversite okuması halinde 25 yaş sınırı bulunduğu bu götürü gider sisteminde; servis, okul kıyafeti, özel okul masrafı gibi pek çok gider faturalı olması halinde vergiden düşülebiliyor. Hayat sigortaları da bu konuda dikkate alınıyor. Ancak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ödenen katkı payları, bu sistemde indirime tabi tutulmuyor.