Bakanlık deprem bölgesinde yaraları sarmak için vatandaşlarının yanında olmaya devam ettiklerini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin tamamında kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için TYP programı uzatıldı. 50.000 kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatılıyor.

Deprem bölgesinde toplum yararına programlar (TYP) dahilindeki işlerde çalışan kişiler için iş süresi sınırı 2024 sonuna kadar kaldırılmış oldu. İlgili yönetmelikte, katılımcıların TYP’den en fazla 9 ay yararlandırılabileceğine ilişkin hüküm de yer alıyor.

Türkiye İş Kurumu’nun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında değişikliklere gitti. Yönetmeliğe göre, deprem bölgesi olarak sayılan yerlerde 1 Temmuz-31 Aralık 2024 arasında sözleşme ilişkisi kurulacak. TYP’lerde yönetmeliğin iş süresi sınırına yönelik hükmü ise bu bölgelerde uygulanmayacak.

TYP’de Katılım Sınırı Olmayacak

Yeni düzenlemeye sonrasında, TYP’lere aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisinin katılabileceğine yönelik kuralda uygulamayacak. 30 Haziran 2024 tarihine kadar yönetmelikle öngörülen sınırlamalara bakılmadan ihtiyaç görülmesi durumunda kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Yönetmelik değişiklikleri sonrasında TYP’lerden mazeretsiz olarak ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilmiş olan yararlandığı TYP eğitimi bittikten sonra İŞKUR tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmemeleri durumunda belirli yaptırımlarla karşılaşacak. Eğer teklif kabul edilmezse 24 ay geçmeden yeni bir TYP’den yararlanamayacak.

TYP Süresi Uzadı

TYP süresi ne kadar uzadı? Yönetmelik içerisinde her bir program için TYP uygulama süresini altı ayla sınırlayan hüküm, deprem bölgesinde bulunan şehirlerde dokuz aya uzatıldı. Bu hükmün uygulanması durumunda katılımcılara ücretsiz olarak verilecek izin süresi ise 5 günden 10 güne çıkarıldı.

TYP kapsamındaki bulunan işler için bütçe tahsis tutarı konusunda da detaylar paylaşıldı. Bu detaylara göre tahsis tutarı işsizlik sigortası kanununda ayrılan bütçenin yüzde 35’inden fazla olamayacak.

Editör: Uşak Son Dakika