Uşak Mimarlar Odası Başkanı Çağlar Samancı, istişare toplantısı sonrası odasının “Uşak’ta Olası bir depreme karşı alınacak tedbirler” konulu hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı.

Samancı’nın paylaştığı raporda;

1- İMARA ESAS JEOLOJİ VE JEOFİZİK ÇALIŞMALAR:

Mahallelerde ve farklı zemin özellikleri gösterilen alanlarda imara esas jeofizik ve jeolojik çalışmalar tekrardan yapılarak zemin sınıfları belirlenmeli bu zemin sınıflarında inşaa edilebilecek maksimum yapı yüksekliği belirlenerek imar planları acilen revize edilmelidir.

2- MEVCUT YAPILARIN DÜZENLİ KONTROLÜ:

Mevcut yapı stoğu ve yeni inşaa edilen, edilecek yapılarda iskandan sonra eklerinin yapılmasının önüne geçilmesi adına şehrimizde bulunan yapı stoğunun her iki yılda bir düzenli olarak kontrolünün sağlanması kontrol sonucunda ruhsat ve eklerine aykırı imalatlar için ceza kesilmesi ve aykırı imalatların yıkılması yönünde belediye mecilisince karar alınması alınan karar ile iskan sonrası değişiklikler ile yapılarda oluşabilecek tahribat ve eklentileri en aza indirilmesi hedeflenmelidir.

3-GÖZLEMLESEL TARAMA YAPILMASI:

TMMOB’ye bağlı meslek odaları da dahil edilerek yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı imalatlar tespit edilmeli statik açıdan tehlike oluşturabilecek imalatlar tutanak altına alınarak mal sahiplerine tebliğ edilmeli ve acil önlem alınmalıdır.

4- YAPISAL RİSK ANALİZİ TARAMASI:

Kent deki yapı stoğunun risk analizinin çıkarılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi adına hızlı ve etkin tarama sistemi geliştirilmeli tarama sıralaması;

a-) İmar affı ile zemin katı işyerine çevrilmiş yapılar.

b-) İmar affı ile ilave kat yapılmış yapılar.

c-) Mimarlık ve mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılar.

d-) 1999 öncesi 4 kat ve üzeri yapılar.

e-) 1999 öncesi 4 kat altındaki yapılar.

f-)1999-2013 yılı arasında inşaa edilen yapılar.

g-)2013 sonrası tüm yapılar şeklinde taranmalıdır.

 5-) İMAR PLANINDA VE YAPI İNŞAASINDA DEĞİŞİKLİKLER:

a-) Yol genişlikleri ve imar planında 5 kat üzerinde inşaa edilen, edilecek yapıların ön ve yan bahçe çekme mesafelerinin arttırılması yönünden yeniden düzenleme yapılması,

b-) Yeni inşaa edilen yapılarda öncelik olmak üzere tüm yapıların bahçelerinde afet de kullanılmak üzere güneş panelleri barındıran ve aydınlatma ve şarj ünitelerinin yanı sıra yeni bahçelerde düzenlenecek wc yapılması

c-) Mevcut ve yeni yapılacak yapıların bahçelerinde uygun yerlerinde çadır bulundurulması

d-) Toplanma alanlarının imar planında yeniden değerlendirilmesi ve halka mahalle bazında çalışma yapılarak duyurulması.

e-) Uşak Belediyesi plan notlarında değişikliğe gidilerek taşıyıcı konstüriksiyondan bağımsız olarak 1 mt. ye kadar gömme yapılan açık çıkmaların taks ve kaksa dahil edilmemesi;  Yine plan notlarında belirtilen açık çıkmalar için 2.5 mt. maksimum çıkma sınırının 2.00 mt. ye düşürülmesi yönünde çalışma yapılması

Yine plan notunda düzenlemeye gidilerek çatı saçaklarının en fazla 2.00 mt. yapılması yönünde çalışma yapılmalıdır.  

 6-) TOPLANMA ALANLARININ DÜZENLENMESİ:

a-) Toplanma alanlarında güneş enerjili aydınlatma tesis edilmesi.

b-)   Güneş panelleri ile şarj üniteleri tesis edilmesi.

c-) Konteynır içersinde çadır yedeklenmesi

d-) Toplanma alanlarında wc, duş gibi birimlerin inşa edilmesi.

e-) Jeneratör bulundurulması.

f-) Konteynır kurulabilecek büyüklükteki toplanma alanlarında elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarının yapılması.

7-) TMMOB BİLEŞENLERİ İLE ORTAK ÇALIŞMA:

a-) TMMOB bileşenleri ile Mesleki Denetim Protokolü imzalanarak projelerin meslek odalarınca denetlenmesini sağlanması.

b-) İmar planı değişikliği görüşülen Belediye İmar komisyonlarına TMMOB temsilcilerinin davet edilmesi gibi öneriler yer alıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Mimarlar Odası Başkanı Çağlar Samancı; “Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın, İmar Komisyonu üyeleri, Uşak Mimarlar Odası, Başkanı  Çağlar Samancı ve yönetim kurulu üyeleri, Uşak

İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ile istişare toplantısına katılarak deprem sonrası alınacak önlemler ile ilgili raporumuzu paylaştık. 

Mimarlar odası olarak yürütülecek tüm süreçlerde katkı sunmaya hazır olduğumuzu dile getirdik.  Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Editör: Uşak Son Dakika