Alp, Uşak’ta yapı yönetmeliklerine uymayan, kaçak ve imar affından yararlanmış çok sayıda bina olduğuna dikkat çekerek, envanter çalışmalarından sonra Uşak’ta ki yapı stoklarının sağlamlığı konusunda bilgi ve fikir sahibi olabileceklerini kaydetti.

Uşak’taki yapı stoklarının sağlamlığı konusunda Uşak Belediyesi ile işbirliği yaparak yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirten Alp, “Yapı envanteri diyebileceğimiz, yapı stokunun depremsellikle ilgili ön bilgilerin toplanacağı ve bu bilgilerin detaylı analizlerinin yapılacağı bir çalışmayı belediyemizle ortaklaşa sürdürüyoruz.

Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan 40 bin bina, mesken anlamında da 150 bin daire falan diyebiliriz. Belediyemizle bir protokol yapıp görevlendirmelerde bulunacağız. Bu 40 bin binanın envanterini çıkaracağız. Binaların depremsellikleri ile ilgili önce görsel, daha sonra da ileri derecede analizler yapmayı planlıyoruz. Böylece kentimizdeki yapı stoklarının alt yapısını da oluşturmuş olacağız. Buradan bu çalışmada emeği geçen tüm Uşak Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum.

Uşak’ta şu anda 1999 deprem yönetmeliği öncesi yapılmış 28 bin bina var. Bu binaların içerisinde 1975 ve 1968 bina yapım yönetmeliğine göre yapılmış binalar var, imar barışından yararlanan binalar var, kaçak yapılmış binalar var.

Uşak’ta binaların sağlamlığı konusunda bir şey söyleyebilmem için hepsini tek tek incelememiz gerekir. Sadece şunu söyleyebilirim.:

İlimizde yasal şartları yerine getirip sağlıklı bina yapmanın maliyetinden kaçınıldığı için 1960’da, 1970’de ve 1980’de de yapılan çok sağlıksız binalar var. Belediyemizle bunları tek tek detaylı bir şekilde inceldikten sonra Uşak’taki binaların sağlamlığı hakkında bir şeyler söylemek mümkündür” dedi.