Günümüzde bankalar tarafından alınan kredilerin geri ödemeleri yapılmazsa öncelikle bankalar idareye sahip başlatarak merkez bankasının kara listesine kaydederler. Ayrıca bu süreç sayesinde borcunuzun icat takibi sürecine girmesi de mümkün olacaktır. 

Eğer bu süreçte bankalardan alınan kredilerin geri ödemeleri yapılmaz öncelikle bankalar idari takip kararı başlatabilir. 

Ihtar Ve 54 Gün Süreci 

Tüm bu süreçte borçlu olarak sizlere bir ihtar gönderilir ve böylelikle ihtiyarın gönderilmesi durumunda gecikme faiziyle birlikte ihtar ücreti de borca eklenir eğer borçla 54 günlük süre zarfında ihtarı alıp ödeme yapmazsa hem gecikme faizini hem de ihtar ücretini ödemekle yükümlü kalacaktır. 

90 Günlük Hukuki Süreç Başlatılması 

Aynı zamanda önemli hususlardan biri de banka borçlularının ödeme yapmadığı 90 gün sonrasında doğrudan iletişime geçerek gecikmiş borcun faiziyle birlikte ödenmesi kişilerden talep edilmektedir. Aynı zamanda bu süreçte ihtar ücreti de borçluya yüklenir. Üstelik bu aşamada borçlu tüm borcu faizi ve ithal ücretini öderse yasal takip durdurulabilir ve yapılandırma talebinde bulunabilir. 

Kara Liste Ve Kredi Sicili 

Tüm bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kredi kartı borcu yapmadan önce borcunu ödeyebileceğini izi ya da ödeyeceğinizi düşünerek böylelikle sürece yönlendirmeniz gerekmektedir. Ayrıca tüm bu süreçlerde hukuki süreç başladığında avukat sayesinde yürütülen yasal takibe bağlı kalarak merkez bankası kara listesine kaydedebilirsiniz. 

Bu durum karşısında kredi siciliniz bozulur ve 5 yıl boyunca kredi alamazsınız. Aynı zamanda mahkeme kararına bağlı olarak banka hesaplarınıza bloke edilip maaşınızın bir kısmına el konulabilir ve icra takibi başlatılabilir. 

Kredi Borcu Ödeme 

Kredi kartı borcunuzun ödenmemesi durumunda yine aynı şekilde süreçler başlar ve 90 günlük sürecin sonucunda borcunuzu ödemezseniz yasal takip başlatılır. Böylelikle kara listeye alınabilir ve hatta icra süreci de sonunda sizin tarafınıza başlatılabilir. 

Editör: Uşak Son Dakika